Krkonoše

04.05.2007

Fórum cestovního ruchu – cykloturistika

  Programově organizované setkání s partnery, podnikateli a odbornou veřejností na téma „Krkonoše ze sedla kola“ se pod taktovkou Krkonoš – svazku měst a obcí uskutečnilo ve Vrchlabí. Přítomných téměř pět desítek hostů bylo seznámeno s aktivitami určenými turistům i místním obyvatelům.

  Cykloturistika je v národním parku za určitého omezení přijatelná
  ...uvedl své vystoupení Radek Drahný, mluvčí Správy KRNAP. Podle něj bylo za posledních 10 let v Krkonoších vyznačeno zhruba 400 kilometrů cyklotras. Dále uvedl: „Krkonošský národní park je rozdělen do jednotlivých zón. Síť cyklotras je na jeho území hustá, některé vedou částečně i v 1. zóně KRNAP." Upozornil však, že území 1. zóny je cyklistům více méně zapovězené. Na počítačovém modelu ukázal trasy cyklotras. Jejich přehled i s uvedeným počátečním a cílovým místem, včetně kilometráže je uveden na internetových stránkách Správy KRNAP http://www.krnap.cz.
  V souvislosti se značením cyklotras používá Správa Krkonošského národního parku speciální dřevěné tabulky s piktogramem jezdce na kole jedoucího do kopce, číslem trasy a logem parku. R. Drahný přiblížil: „Tabulky jsou záměrně odlišné od ostatního značení. Má to svůj význam. Cykloturista vnímá, že vjíždí do jiného prostředí a krajiny, do terénu převážně pro horská nebo trekingová kola. Tyto trasy nejsou vždy hodné pro rodiny s dětmi, ale pro poměrně zdatné jezdce. Cyklotrasy v národním parku jsou vyhrazeny a nabízí jediné možné řešení k jízdě." Dále pokračoval: „Strategií Parku je zkvalitnit stávající značení, pravidelně je udržovat, obnovovat a renovovat, nerozšiřovat kilometráž. Na druhou stranu ale rozšířit cykloturistiku do Podkrkonoší a nabízet zde dosud neobjevené krásy regionu. Ve spolupráci se Svazkem Krkonoše realizovat projekt „Krkonoše a Podkrkonoší se sedla kola" včetně projektů „Dlouhé jezdy". 1. zónu KRNAP uchovat výhradně pěším turistům." Dr. Pavel Klapuš, manažer Svazku Krkonoše k tomu doplnil: „Ano, poslední 2-3 roky jsme věnovali značné úsilí tomu, abychom podmínky pro cykloturistku v Podkrkonoší vytvářeli a soustavně zlepšovali."
  Mgr. Jan Petera se významnou měrou spolupodílí na tvorbě a realizaci projektů cykloturistiky v regionu. Seznámil přítomné s vyznačením a vybavením podkrkonošských cyklotras. Uvedl, kde byly instalovány stojany, na nich panely s jednotným grafickým designem a texty s vypovídající hodnotou. „Je třeba objevit cyklistům Podkrkonoší. Řada míst a cílů se dá rozkrýt kvalitním cykloznačením."
  Při projekci předvedl rozmanitou plejádu značení na české i polské straně Krkonoš a v Podkrkonoší. Zařadil značení dle metodiky Klubu českých turistů, cedulky na silnicích a komunikacích, které jsou silnicím podobné, pásové značení pro cesty, které mají terénní charakter, značení cykloturistiky na Žacléřsku, směrovky KRNAP, směsici značení silničního, pásového,.......ukázal i fotografie nedokonalého značení, z něhož se nedozvíte kam trasy vedou, na nichž není uvedeno, kde začínají, pouze kam pokračují,.......


  Je v dohlednu sjednocení značení?
  Na dotaz z fóra přítomných Mgr. Jan Petera komentoval: „Některé cyklotrasy v Krkonoších vedou pěknými asfaltovými cestami. Všechny nejsou náročné s mnohametrovým převýšením. Nalezneme sjízdné cyklotrasy bez prudkých „krpálů" a kamenů. To všechno by se měl cyklista dovědět. Měl by získat informaci o tom, jaký má cesta povrch a převýšení, jak je náročná, zda ji zvládne i méně zkušený jezdec či dítě. V mapě vyčte pouze vrstevnice nikoliv dobrý či špatný povrch. Navíc bychom se měli snažit oddělit cyklisty od pěšáků a tam, kde jsou spolu, jim dávat neustále na vědomí, že mají být k sobě navzájem ohleduplní. „Podle názoru Jana Petery je cesta společného a jasného značení v lepší koordinaci subjektů. „Je to věcí dohody a dohoda je někdy složitá. Svazek Krkonoše si musí vydobýt takové postavení a pozici, aby měl příležitost s partnery, kteří mají na starosti cykloznačení, záležitost koordinovat. Značení je třeba chápat jako jednu problematiku."

  Nové cyklotrasy a aktuální mapy k dispozici
  V podhůří Krkonoš bylo během 2,5 roku vyznačeno a vybaveno jedenáct nových cyklotras v celkové délce 160 kilometrů. Nyní jde o to, aby se systém udržel v patřičné kvalitě a v provozu, uvedl PaedDr. Pavel Klapuš. Při té příležitosti vyzvedl úlohu Královéhradeckého a Libereckého kraje. Dále konkretizoval: „Pracujeme na páteřní cyklotrase číslo 22 a číslo 24. To vše ve spolupráci s dotčenými obcemi. Naší snahou je odvést cyklodopravu z provozem zatížených komunikací na cyklostezky, což je zvláštní, resp. nový pás komunikace vedle silnice. Oceňuji, že se přes všechny složitosti povedlo vybudovat první kus cyklostezky mezi Vrchlabím a Lánovem. Pokračujeme v Černém Dole, Janských Lázních, a dále podle vývoje situace." Jak dále Dr. Klapuš uvedl, je k dispozici nejaktuálnější letní mapový poklad zasahující až do regionu Podzvičinsko a do Polska. Vyjednána je možnost jeho použití, resp. výřezů mapových podkladů, za účelem tvorby propagačních materiálů, letáků, mapek, apod. Svazek Krkonoše vlastní licenční podmínky a s každým zvlášť projedná možnost konkrétního použití. Jak zdůraznil P. Klapuš: „ ... i tímto způsobem je třeba koordinovat boom výstavby nových cyklotras, cyklostezek, aby se lidé v Krkonoších vyznali a nebloudili."

  V létě se opět rozjedou úspěšné cyklobusy
  Krkonošské cyklobusy - autobusy přepravující pěší i cykloturisty - jsou velmi úspěšným projektem. V letošním roce budou pokračovat čtvrtým rokem, informovala Dr. Mirka Chaloupská. Rozjedou se 2. června a provoz ukončí 30. září 2007. Podle ní již nebude 118ti kilometrová páteřní linka dále prodlužována. Řekla: „Cesta autobusem, který jede z východu na západ a druhý opačně ze západu na východ, trvá téměř čtyři hodiny a nejsou plánovány přestávky na toaletu," přiblížila M. Chaloupská. „Na páteřní linku však navazují další přípoje. Měli jsme zájem uvést do života integrovaný dopravní systém, tedy včetně železnice, to se zatím nepodařilo. Naše veškeré snahy směrujeme k udržení projektu cyklobusů, které vloni přepravily 37 000 pasažérů."
  Přestože je tato služba veřejnosti velmi úspěšná, žádá si permanentní propagaci. Budou vytištěné letáčky, jízdní řády, aktualizované internetové stránky, informace publikované v turistických novinách Krkonošská sezona, letáčky umístěny na obecních a městských úřadech, v infocentrech, na pultech recepcí podnikatelů a ubytovatelů, plakáty a plechové tabule umístěny na autobusových zastávkách.
  Na příští zimní sezonu Svazek Krkonoše připravuje projekt „zimobusů", který naváže na Krkonošský lyžařský běžecký ráj. „Jestliže chtěl běžkař absolvovat celodenní výlet na lyžích a v podvečer se vrátit zpět do místa svého ubytování, nemohl tak doposud učinit. Zimobusy, nikoliv skibusy, mu to umožní," představila projekt M. Chaloupská s tím, že počítají prozatím s omezeným dvoudenním provozem.

  Nový svátek cyklistů a nová Bikearéna
  V červnu 2007 bude ve Vrchlabí slavnostně zahájena nová turistická „BikeAréna Krkonoše". Nabízí tématické cyklotrasy ve střední části Krkonoš: Zámecká cesta, Cesty našich babiček, Cesta Krakonošových permoníků, Cesta kapliček, Cesta pohraničního opevnění, apod.
  Dr. Petr Srp seznámil s novým projektem: „K okruhům jsme přidali dimenzi navíc. Tedy nejen tipy pro lidi, kteří chtějí lámat počty najetých kilometrů. V našich okruzích se i něco dovědí. Ke každé trase je zpracován motivační text, příběh, povídání o historii, přírodě, architektuře. Nedublujeme průvodce, ale chceme motivovat cykloturisty k poznání neznámého, zajímavého. Aby tu získali vztah ke kraji, přírodě a rádi se vraceli....
  a dále uvedl: „Přijeďte 23. a 24. června oslavit do Vrchlabí cyklistický svátek „BikeFestival". Čekají vás túry s průvodcem pro horské, trekové a silniční kolo, cyklo maraton, cyklozávody do vrchu, cyklohrátky a exhibice, těstovinová párty, živá muzika, trhy s cyklistickým vybavením, atd. A to vše nejen pro dospěláky. Speciální program věnován dětem. Více informací na internetu: http://www.bikearena.ergis.cz


  Kde je o cyklistu a jeho kolo dobře postaráno
  V Krkonoších a Podkrkonoší výrazně posiluje trend zdravého a k přírodě šetrného způsobu odpočinku na dvou kolech. Proto je zde třeba trvale zvyšovat kvalitu služeb. Restaurace, kempy, hotely a penziony, které se cyklistům snaží ve specifických potřebách vyjít vstříc, se sdružují pod značkou „Cyklisté vítáni", která je budována po celé České republice. Organizátorem certifikace služeb pro cyklisty a garantem kvality je Nadace Partnerství. V současné době zahrnuje v rámci republiky více než tisíc objektů. V Krkonoších je to 34 certifikovaných zařízení. Podle Ing. Tomáše Nováka jsou to buď sami cyklonadšenci, nebo jednoduše pragmatici, kteří nabízí služby tzv. „na míru". Zablácený cyklista ocení místo pro umytí kola, využije výbavu nejzákladnějšího cyklonářadí, uvítá službu v podobě vyprání propocených dresů, uložení kola či rozšíření jídelních a nápojových lístků o produkty vhodné pro sportovce. Pamatováno je na informace, rady a tipy na výlety.
  Doposud je certifikace bezplatná, členský roční příspěvek je ve výši 2.000 Kč. Statistiky návštěvnosti prý zatím nejsou dostupné. Bližší informace o projektu naleznete na internetu: http://www.cyklistevitani.cz

  „Krkonošemi na kole"
  je nová základní informační tiskovina o cykloturistice v Krkonoších připravená jako další z produktů knihovničky Krkonoš - svazku měst a obcí. V závěru prezentace ji slovně představila Klára Kroupová z marketingového oddělení Svazku Krkonoše.

  Doporučení
  Ze setkání vyplynulo jednoznačné doporučení pro všechny cykloturisty v Krkonoších:
  - předem si zjistěte náročnost terénu,
  - poraďte se v informačním centru,
  - vybavte se aktuální a podrobnou mapou,
  - mějte na paměti, že je bezpodmínečně nutné kvalitní vybavení, účinné brzdy, přilba,
  - dbejte na bezpečnost a možné střety pěších a cykloturistů,
  - vyhýbejte se mezi sebou opatrně, ohleduplně,
  - přihlédněte k vlastním schopnostem a dovednostem,
  - seznamte se s „Desaterem pro cyklisty", je otištěno v nově připraveném propagačním materiálu Svazku Krkonoše.

  zpět

   

  Novinky z Krkonoš a okolí

  Cestujete rádi do Krkonoš a chcete mít pravidelně informace o akcích a událostech v Krkonoších na e-mailu?

  Ubytování

  Ubytování v Krkonoších

  kompletní nabídka ubytovacích zařízení

  Wellness hotel SVORNOST,

  Harrachov

  Wellness hotel SVORNOST

  695 KčLůžko se snídaní v 1/2

  Chata NA ŠPICI,

  Benecko

  Chata NA ŠPICI

  690 KčLůžko s polopenzí v 1/4

  Penzion BORŮVKA,

  Špindlerův Mlýn

  Penzion BORŮVKA

  200 KčPřistýlka se snídaní, dítě do...

  Interhotel MONTANA,

  Špindlerův Mlýn

  Interhotel MONTANA

  690 KčOsoba se snídaní ve...

  Wellness Hotel ASTRA,

  Špindlerův Mlýn

  Wellness Hotel ASTRA

  875 KčOsoba s polopenzí ve...

  Hotel ŠPINDLEROVA BOUDA,

  Špindlerův Mlýn

  Hotel ŠPINDLEROVA BOUDA

  850 KčOsoba se snídaní ve...

  Hotel ASTORIA,

  Janské Lázně

  Hotel ASTORIA

  550 KčLůžko s polopenzí v 1/2...

  Lázeňský hotel TERRA Superior,

  Janské Lázně

  Lázeňský hotel TERRA Superior

  1 100 KčLůžko se snídaní v 1/2...

  Hotel OLYMPIE,

  Špindlerův Mlýn

  Hotel OLYMPIE

  950 KčOsoba se snídaní ve...

  Autokemp Špindlerův Mlýn,

  Špindlerův Mlýn

  Autokemp Špindlerův Mlýn

  790 KčBungalov bez stravy - 2 osoby

  Hotel PYTLOUN,

  Harrachov

  Hotel PYTLOUN

  870 KčLůžko se snídaní v 1/2...

  Hotel AURUM,

  Černý Důl

  Hotel AURUM

  990 KčJednolůžkový pokoj se snídaní

  OREA Resort SKLÁŘ,

  Harrachov

  OREA Resort SKLÁŘ

  890 KčLůžko se snídaní v 1/2 DeLuxe,...

  OREA RESORT HORAL,

  Špindlerův Mlýn

  OREA RESORT HORAL

  1 030 KčLůžko se snídaní v 1/2 Classic...

  Apartmány BENECKO,

  Benecko

  Apartmány BENECKO

  1 950 KčApartmán 2 bez stravy (2+2...

  Hotel CLARION Špindlerův Mlýn,

  Špindlerův Mlýn

  Hotel CLARION Špindlerův Mlýn

  1 280 KčJednolůžkový pokoj se snídaní

  Horský pension ALENKA,

  Špindlerův Mlýn

  Horský pension ALENKA

  700 KčOsoba se snídaní ve...

  Hotel DIANA,

  Špindlerův Mlýn

  Hotel DIANA

  640 KčLůžko se snídaní

  Sport hotel POMI,

  Harrachov

  Sport hotel POMI

  490 KčLůžko se snídaní

  Apartmány ALICE,

  Harrachov

  Apartmány ALICE

  400 KčLůžko bez stravy v AP

  Hotel LUČNÍ DŮM,

  Janské Lázně

  Hotel LUČNÍ DŮM

  585 KčOsoba se snídaní ve...

  Pension FAMILIA,

  Harrachov

  Pension FAMILIA

  390 KčOsoba bez stravy ve...

  Hotel HARRACHOV INN,

  Harrachov

  Hotel HARRACHOV INN

  650 KčOsoba s polopenzí ve...

  Hotel HORIZONT,

  Pec pod Sněžkou

  Hotel HORIZONT

  970 KčLůžko se snídaní v 1/2 "best...

  Hotel**** & Depandance** ALBIS,

  Vrchlabí

  Hotel**** & Depandance** ALBIS

  750 KčLůžko se snídaní v pokoji...

  Sporthotel BOHEMIA,

  Rokytnice nad Jizerou

  Sporthotel BOHEMIA

  420 KčLůžko se snídaní

  Hotel KAROLÍNA,

  Harrachov

  Hotel KAROLÍNA

  800 KčLůžko s polopenzí

  Hotel KUBÁT,

  Benecko

  Hotel KUBÁT

  600 KčLůžko se snídaní

  Horský pension SEIDL,

  Špindlerův Mlýn

  Horský pension SEIDL

  390 KčPřistýlka se snídaní

  Pension MARIENKA,

  Velká Úpa

  Pension MARIENKA

  600 KčLůžko se snídaní

   

  Krkonoše

  Výhodné balíčky

  kompletní nabídka balíčků

  Pobyt jako v bavlnce (4 dni - 3 noci)

  Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

  Pobyt jako v bavlnce (4 dni - 3 noci)

  Léto v plném proudu (6 dní - 5 nocí)

  Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

  Léto v plném proudu (6 dní - 5 nocí)

  Putování s příšerkami

  Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

  Putování s příšerkami

  Na skok do Harrachova (3 dny / 2 noci)

  Hotel SKICENTRUM ***, Harrachov

  Na skok do Harrachova (3 dny / 2 noci)

  Pobyt pro seniory 55+ (3 dny / 2 noci)

  Parkhotel HARRACHOV ***, Harrachov

  Pobyt pro seniory 55+ (3 dny / 2 noci)

  Zimní radovánky s dětmi (3 dny / 2 noci)

  Parkhotel HARRACHOV ***, Harrachov

  Zimní radovánky s dětmi (3 dny / 2 noci)

  Nechte se hýčkat (3 dni - 2 noci)

  Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

  Nechte se hýčkat (3 dni - 2 noci)

  Nabitý wellness pobyt o víkendu (3 dny / 2 noci)

  Hotel CENTRUM HARRACHOV ***, Harrachov

  Nabitý wellness pobyt o víkendu (3 dny / 2 noci)

  Léto v pohybu (3 dny / 2 noci)

  Parkhotel HARRACHOV ***, Harrachov

  Léto v pohybu (3 dny / 2 noci)

  Harrachovská pohoda (4 dny / 3 noci)

  Hotel SKICENTRUM ***, Harrachov

  Harrachovská pohoda (4 dny / 3 noci)

  Babí léto v Krkonoších v týdnu (3 dny / 2 noci)

  SPA Hotel BÍLÝ HOŘEC ***, Harrachov

  Babí léto v Krkonoších v týdnu (3 dny / 2 noci)

  Balíček 50+ (6 dní / 5 nocí)

  Hotel ANNA ***, Harrachov

  Balíček 50+ (6 dní / 5 nocí)

  Balíček 50+ (6 dní / 5 nocí)

  SPA Hotel BÍLÝ HOŘEC ***, Harrachov

  Balíček 50+ (6 dní / 5 nocí)

  Balíček Wellness

  SPA Hotel BÍLÝ HOŘEC ***, Harrachov

  Balíček Wellness

  Bílé Vánoce (5 dní / 4 noci)

  Parkhotel HARRACHOV ***, Harrachov

  Bílé Vánoce (5 dní / 4 noci)

   

  Hledat ubytování

  zobrazit VÝHODNÉ BALÍČKY

   

  Krkonoše - nejvyšší hory

  Krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice - hora Sněžka je nejvyšším bodem země. Krásná příroda a turistické služby na vysoké úrovni láká každoročně tisíce návštěvníků. V zimní sezóně jsou Krkonoše nejvyhledávanější oblastí v Čechách díky svým kvalitním a pestrým podmínkám pro sjezdové lyžování a rozsáhlé síti běžeckých tratí. Naopak v létě jsou Krkonoše oblíbeným cílem turistiky a cykloturistiky, v regionu naleznete desítky upravovaných a dobře značených cyklostezek. Po celý rok můžete využít výhodných nabídek wellness hotelů v Krkonoších. Informační zdroj Hory-Krkonoše.cz vám přináší turistické a další zajímavosti z Krkonoš.

   
  Hotel Svornost Harrachov HotelPension.cz Intours Wellness-Tip.cz