Krkonoše

13.02.2012

MMN v Jilemnici pohledem pacientů

  O tom, že Masarykova městská nemocnice v Jilemnici patří k nejlepším v České republice, se ví už dávno. Teprve projekty umožňující kvalifikované srovnání spokojenosti pacientů v rámci ČR, však přinesly přesvědčivé důkazy.

  Hned na počátku je nutno poděkovat všem našim pacientům za spolupráci na dotaznících a také za příznivé hodnocení. A poděkování patří také všem zaměstnancům nemocnice, jejichž zásluhou se daří udržet vysokou kvalitu zdravotní péče.

  MMN se již řadu let účastní projektu hodnocení Spokojenosti pacientů, společnosti Health Care Institute. V žebříčku kvality poskytované péče a spokojenosti pacientů se propracovala až na vrchol Libereckého kraje a skvělých výsledků dosáhla i v celorepublikovém měřítku. Za rok 2011 se umístila na 1. místě v Libereckém kraji, v rámci ČR dosáhla krásného 4. místa z desítek hodnocených zařízení.

  Na počátku roku 2011 přišel Krajský úřad Libereckého kraje s návrhem na zapojení naší nemocnice do „konkurenčního projektu" KOP (Kvalita očima pacientů), jehož výsledky jsou velmi kvalifikované, kvantifikované a podpořené tvrdým a objektivním systémem hodnocení.

  Navíc jsou opakovatelné a srovnatelné v rámci celé ČR. Nemocnice souhlasila, proběhlo náročné šetření, sběr dat a jejich vyhodnocení. Pak již nezbylo než čekat. Výsledek byl skvělý! Nemocnice nejen že se umístila na 1. místě z hodnocených nemocnic v Libereckém kraji, přičemž jí sekundovala jen nemocnice v Jablonci nad Nisou. MMN dosáhla historicky nejlepšího hodnocení 86% spokojenosti pacientů za celou dobu trvání projektu a byla ohodnocena nejvyšší známkou kvality, ratingem A+. „Tohoto hodnocení si vážíme, ale současně jej přijímáme s hlubokou pokorou vůči našim zaměstnancům, jakož i k našim pacientům", uvedl MUDr. Jiří Kalenský, ředitel nemocnice.

  TISKOVÁ ZPRÁVA
  V Liberci 1. 2. 2012
  Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu
  „KVALITA OČIMA PACIENTŮ"

  Liberecký kraj se dlouhodobě věnuje projektům KVALITA OČIMA PACIENTŮ a KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA zaměřeným na zvyšování kvality zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních působících na území kraje.


  O výsledcích projektu informovali dnes na tiskové konferenci MUDr. Pavel Novák, radní LK pro zdravotnictví, řešitel projektu RNDr. Tomáš Raiter, ředitel krajské pobočky VZP v Liberci Jiří Benedikt a zástupci managementů zúčastněných nemocnic, včetně manažerů kvality.
  Podpora kvality zdravotní péče je služba všem občanům kraje, proto Liberecký kraj podporuje nejen zdravotnická zařízení, v nichž je zřizovatelem, ale i ostatní organizace, které poskytují zdravotní služby občanům kraje. Od roku 2008 se uskutečnilo celkem 16 sociologických výzkumů v jednotlivých zdravotnických zařízeních (12 zaměřených na pacienty a 4 na zaměstnance.


  Na konci roku 2011 se uskutečnil výzkum Kvalita očima pacientů ve čtyřech nemocnicích. Výsledky těchto šetření nyní kraj zveřejňuje odborné i laické veřejnosti. Kraj tím podporuje informovanost a aktivní přístup pacientů ke svému zdraví a zároveň umožňuje zdravotnickým zařízením prostřednictvím zpětné vazby od pacientů své služby dále zlepšovat.


  Projekt Kvalita Očima Pacientů probíhal v jednotlivých nemocnicích po dobu 4-8 týdnů v období od poloviny září do poloviny listopadu 2011. V Krajské nemocnici Liberec se výzkum uskutečnil již počtvrté, v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa a Nemocnici Jablonec n.N. podruhé a v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici poprvé. Ve čtyřech nemocnicích odpověděly více než tři tisíce pacientů. Relativní návratnost dotazníků dosáhla 75 %, což svědčí o velkém zájmu pacientů a odpovědném přístupu personálu nemocnic ke sběru dat. Vysoká návratnost je zárukou reprezentativity šetření a validity výsledků.
  Výzkum potvrdil, že kvalita zdravotní péče poskytovaná pacientům v hodnocených nemocnicích Libereckého kraje dosahuje velmi dobrého standardu. Průměrná hodnota spokojenosti za všechny čtyři nemocnice překročila statisticky významně hodnotu 80 %, která je považována za standard dobré péče o pacienty. Velmi pozitivně lze hodnotit vyrovnanost výsledků všech čtyř nemocnic. Nejlepší hodnocení od pacientů dostala Masaryková městská nemocnice v Jilemnici. Největší zlepšení od roku 2008 zaznamenali pacienti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa.
  Dvě ze čtyř hodnocených nemocnic dosáhly nejvyššího možného ratingu „A+" (významně nadstandardní kvalita zdravotních služeb) - v Jilemnici a v Jablonci. Českolipská nemocnice zvýšila svůj rating o dva stupně z pásma „B" do pásma „A-" (standardní kvalita zdravotních služeb). Stabilní výsledky na úrovni standardní kvality služeb (rating „A-") již čtvrtý rok po sobě potvrdila Krajská nemocnice Liberec.
  Masarykova městská nemocnice v Jilemnici a Nemocnice Jablonec splnily metodická i výkonnostní kritéria, která jim umožňují požádat Ministerstvo zdravotnictví o udělení certifikátu SPOKOJENÝ PACIENT. Tento certifikát uděluje MZČR (v souladu s metodikou vydanou ve Věstníku MZČR 2010/8) zdravotnickým zařízením, která v projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ vykáží významně nadstandardní výsledky.


  Pro vývoj hodnocení kvality péče pacienty v období 2008 až 2011 je typické zlepšování ve všech osmi hlavních indikátorech kvality
  1. Přijetí pacienta do nemocnice
  2. Respekt-ohled-úcta k pacientovi
  3. Koordinace a integrace péče o pacienta
  4. Informace-komunikace-edukace pacienta
  5. Tělesné pohodlí pacienta
  6. Citová opora a zmírnění strachu a úzkosti pacienta
  7. Zapojení rodiny a přátel do léčby pacienta
  8. Propuštění a pokračování péče o pacienta

  a v naprosté většině dílčích indikátorů kvality poskytovaných zdravotních služeb. Hlavní podíl na zlepšování celkových výsledků mezi roky 2008 a 2011 má zejména výrazné zlepšení většiny indikátorů v českolipské nemocnici, ale zlepšovaly se výsledky i v ostatních nemocnicích. Obecně nejvíce rostlo hodnocení v indikátorech závislých na měkkých dovednostech personálu nemocnic, zejména se zlepšuje informovanost pacientů, respekt, ohled a úcta k pacientům. Důležité je, že se daří postupně zlepšovat také hodnocení tělesného pohodlí v nemocnicích, které je do určité míry závislé také na investicích do hmotného fondu zdravotnických zařízení.
  Předností projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ je, že místo zavádějících žebříčků celkového hodnocení nemocnic poskytuje 50 dílčích indikátorů kvality každému oddělení (stanici) všech nemocnic. Každé pracoviště tak může zcela adresně zjistit, v čem je pacienti hodnotí nadprůměrně a v čem by naopak ve srovnání s ostatními mělo ještě přidat.


  Mezi dílčí indikátory, které i přes mírné zlepšení stále ještě nedosahují požadovaných hodnot, patří zejména:
  1. Neznalost ošetřujícího lékaře - lékaři se pacientům nepředstavují! Pacient často není informován, kdo je jeho ošetřující lékař.
  2. Nesrozumitelnost odpovědí lékaře - lékaři s pacienty hovoří sice často, ale nesrozumitelně.
  3. Potřeba většího zapojení do rozhodování o vlastní léčbě - lékaři si často záměrně udržují informační asymetrii a autoritativní přístup k pacientovi.
  4. Nízká důvěra v ošetřujícího lékaře - lékařům se často nedaří získat důvěru pacientů, která je významným předpokladem pro úspěšnou spolupráci při léčbě. Příčinami jsou i neochota se představovat a neschopnost vysvětlit problém pacientům srozumitelně a zapojit je do rozhodování.
  5. Nedostatek soukromí při probírání zdravotního stavu - pacientům velmi vadí častá indiskrétnost, dotazování na pokoji v přítomnosti dalších pacientů nebo dokonce v čekárně a na chodbě.
  6. Neschopnost lékařů rozptýlit obavy a strach pacienta - nízká úroveň empatie personálu.
  7. Nespokojenost s čistotou toalet a sprch.
  8. Nespokojenost s dobou ranního buzení.

  V tom se zdravotnická zařízení Libereckého kraje nijak výrazně neliší od celostátních výsledků ve fakultních nemocnicích nebo nemocnicích jiných krajů.
  Zvlášť pacienti hodnotí sestry a lékaře na každém pracovišti. To umožňuje v případě problémů přesněji určit zdroj nespokojenosti pacientů na oddělení.
  Souhrnné výsledky hodnocení personálu jednotlivých nemocnic byly poměrně vyrovnané. U obou hlavních profesních skupin (sestry, lékaři) došlo mezi roky 2008 a 2011 ke statisticky prokazatelnému zlepšení. Větší rozdíly se projevují v hodnocení personálu jednotlivých oddělení.
  Přestože pacienti nehodnotí lékařský odborný výkon, ukazují zkušenosti ze světa, že spokojenost pacientů s padesáti hodnocenými indikátory kvality vykazuje vysokou korelaci i s odbornou erudicí zdravotnického zařízení.
  Výsledky dalších nemocnic jsou dostupné široké veřejnosti v přehledné podobě prostřednictvím webových stránek projektu KOP www.hodnoceni-nemocnic.cz.
  „Každý má příležitost porovnat si úroveň kvality péče a rozhodnout se, které zdravotnické zařízení pro řešení svého zdravotního problému využije. Zároveň mají zdravotníci příležitost porovnat své hodnocení s kolegy, a tím se učit jeden od druhého," komentuje výsledky výzkumu vedoucí Odboru zdravotnictví Libereckého kraje PhDr. Alena Riegerová.

  Pro více informací kontaktujte:
  Liberecký kraj, odbor zdravotnictví
  PhDr Alena Riegerová, tel.: 485 226 550 e-mail: alena.riegerova@kraj-lbc.cz
  nebo řešitele projektu:
  RNDr. Tomáš Raiter, KVALITA OČIMA PACIENTŮ
  Tel: +420 774 203 543, e-mail: raiter@hodnoceni-nemocnic.cz

  Autor článku: MMN
  Foto: Archiv MMN

  zpět

   

  Novinky z Krkonoš a okolí

  Cestujete rádi do Krkonoš a chcete mít pravidelně informace o akcích a událostech v Krkonoších na e-mailu?

  Ubytování

  Ubytování v Krkonoších

  kompletní nabídka ubytovacích zařízení

  Wellness hotel SVORNOST,

  Harrachov

  Wellness hotel SVORNOST

  745 KčOsoba se snídaní ve...

  Chata NA ŠPICI,

  Benecko

  Chata NA ŠPICI

  690 KčLůžko s polopenzí v 1/2

  Penzion BORŮVKA,

  Špindlerův Mlýn

  Penzion BORŮVKA

  200 KčPřistýlka se snídaní, dítě do...

  Interhotel MONTANA,

  Špindlerův Mlýn

  Interhotel MONTANA

  1 540 KčOsoba s polopenzí ve...

  Wellness Hotel ASTRA,

  Špindlerův Mlýn

  Wellness Hotel ASTRA

  1 600 KčJednolůžkový pokoj s polopenzí...

  Hotel ŠPINDLEROVA BOUDA,

  Špindlerův Mlýn

  Hotel ŠPINDLEROVA BOUDA

  960 KčJednolůžkový pokoj se snídaní...

  Hotel ASTORIA,

  Janské Lázně

  Hotel ASTORIA

  550 KčLůžko s polopenzí v 1/2...

  Lázeňský hotel TERRA Superior,

  Janské Lázně

  Lázeňský hotel TERRA Superior

  1 100 KčLůžko se snídaní v 1/2...

  Hotel OLYMPIE,

  Špindlerův Mlýn

  Hotel OLYMPIE

  1 040 KčLůžko se snídaní

  Hotel PYTLOUN,

  Harrachov

  Hotel PYTLOUN

  730 KčLůžko se snídaní ve...

  Autokemp Špindlerův Mlýn,

  Špindlerův Mlýn

  Autokemp Špindlerův Mlýn

  790 KčBungalov bez stravy - 2 osoby

  Hotel AURUM,

  Černý Důl

  Hotel AURUM

  990 KčJednolůžkový pokoj se snídaní

  OREA Resort SKLÁŘ,

  Harrachov

  OREA Resort SKLÁŘ

  890 KčLůžko se snídaní v 1/2 DeLuxe,...

  OREA RESORT HORAL,

  Špindlerův Mlýn

  OREA RESORT HORAL

  1 030 KčLůžko se snídaní v 1/2 Classic...

  Apartmány BENECKO,

  Benecko

  Apartmány BENECKO

  1 950 KčApartmán 2 bez stravy (2+2...

  Hotel CLARION Špindlerův Mlýn,

  Špindlerův Mlýn

  Hotel CLARION Špindlerův Mlýn

  1 790 KčJednolůžkový pokoj s...

  Horský pension ALENKA,

  Špindlerův Mlýn

  Horský pension ALENKA

  650 KčLůžko se snídaní ve...

  Sport hotel POMI,

  Harrachov

  Sport hotel POMI

  700 KčLůžko se snídaní

  Hotel DIANA,

  Špindlerův Mlýn

  Hotel DIANA

  790 KčLůžko se snídaní

  Apartmány ALICE,

  Harrachov

  Apartmány ALICE

  500 KčLůžko bez stravy v apartmánu

  Hotel LUČNÍ DŮM,

  Janské Lázně

  Hotel LUČNÍ DŮM

  680 KčOsoba se snídaní ve...

  Pension FAMILIA,

  Harrachov

  Pension FAMILIA

  420 KčOsoba bez stravy ve...

  Hotel HARRACHOV INN,

  Harrachov

  Hotel HARRACHOV INN

  830 KčLůžko s polopenzí ve...

  Hotel HORIZONT,

  Pec pod Sněžkou

  Hotel HORIZONT

  1 000 KčLůžko se snídaní ve...

  Hotel**** & Depandance** ALBIS,

  Vrchlabí

  Hotel**** & Depandance** ALBIS

  450 KčLůžko se snídaní ve...

  Sporthotel BOHEMIA,

  Rokytnice nad Jizerou

  Sporthotel BOHEMIA

  800 KčLůžko se snídaní

  Horský pension SEIDL,

  Špindlerův Mlýn

  Horský pension SEIDL

  490 KčPřistýlka se snídaní

  Hotel KUBÁT,

  Benecko

  Hotel KUBÁT

  700 KčLůžko se snídaní ve...

  SPA Hotel BÍLÝ HOŘEC,

  Harrachov

  SPA Hotel BÍLÝ HOŘEC

  850 KčLůžko s polopenzí

  Hotel RÉVA,

  Janské Lázně

  Hotel RÉVA

  750 KčLůžko se snídaní v 1/2 Eonomy

   

  Krkonoše

  Výhodné balíčky

  kompletní nabídka balíčků

  Předvánoční relax

  Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

  Předvánoční relax

  Leden, na Svornost jedem

  Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

  Leden, na Svornost jedem

  Lyžování s příšerkami

  Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

  Lyžování s příšerkami

  Pobyt pro seniory 55+ (3 dny / 2 noci)

  Parkhotel HARRACHOV ***, Harrachov

  Pobyt pro seniory 55+ (3 dny / 2 noci)

  Zimní radovánky s dětmi (3 dny / 2 noci)

  Parkhotel HARRACHOV ***, Harrachov

  Zimní radovánky s dětmi (3 dny / 2 noci)

  Dámská jízda (3 dny / 2 noci)

  Hotel FIT FUN ***, Harrachov

  Dámská jízda (3 dny / 2 noci)

  Bílé Vánoce (5 dní / 4 noci)

  Parkhotel HARRACHOV ***, Harrachov

  Bílé Vánoce (5 dní / 4 noci)

  Senioři vítáni (5 dní / 4 noci)

  Hotel CENTRUM HARRACHOV ***, Harrachov

  Senioři vítáni (5 dní / 4 noci)

  Podzimní Harrachov (4 dny / 3 noci)

  SPA Hotel BÍLÝ HOŘEC ***, Harrachov

  Podzimní Harrachov (4 dny / 3 noci)

  Wellness pobyt (6 dní / 5 nocí)

  Hotel FIT FUN ***, Harrachov

  Wellness pobyt (6 dní / 5 nocí)

  Pohádková zima (4 noci)

  Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

  Pohádková zima (4 noci)

  Zimní Lyžovačka (8 dní / 7 nocí)

  SPA Hotel BÍLÝ HOŘEC ***, Harrachov

  Zimní Lyžovačka (8 dní / 7 nocí)

  Vánoční Harrachov (5 dní / 4 noci)

  SPA Hotel BÍLÝ HOŘEC ***, Harrachov

  Vánoční Harrachov (5 dní / 4 noci)

  Relaxační vánoční pobyt (6 dní / 5 nocí)

  Hotel CENTRUM HARRACHOV ***, Harrachov

  Relaxační vánoční pobyt (6 dní / 5 nocí)

  Silvestr na horách (5 dní / 4 noci)

  SPA Hotel BÍLÝ HOŘEC ***, Harrachov

  Silvestr na horách (5 dní / 4 noci)

   

  Hledat ubytování

  zobrazit VÝHODNÉ BALÍČKY

   

  Krkonoše - nejvyšší hory

  Krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice - hora Sněžka je nejvyšším bodem země. Krásná příroda a turistické služby na vysoké úrovni láká každoročně tisíce návštěvníků. V zimní sezóně jsou Krkonoše nejvyhledávanější oblastí v Čechách díky svým kvalitním a pestrým podmínkám pro sjezdové lyžování a rozsáhlé síti běžeckých tratí. Naopak v létě jsou Krkonoše oblíbeným cílem turistiky a cykloturistiky, v regionu naleznete desítky upravovaných a dobře značených cyklostezek. Po celý rok můžete využít výhodných nabídek wellness hotelů v Krkonoších. Informační zdroj Hory-Krkonoše.cz vám přináší turistické a další zajímavosti z Krkonoš.

   
  Hotel Svornost Harrachov HotelPension.cz Intours Wellness-Tip.cz